Tietosuojaseloste

Tämä on Hyvämaa Oy:n henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.09.2018. Viimeisin muutos 10.09.2018

Rekisterinpitäjä

Hyvämaa Oy
Pikkukorventie 26, 37150 Nokia
Y-tunnus 0197821-1

Voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään seuraavilla tavoilla: paula.hyvamaa(at)hyvamaa.fi

Hyvämaa Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Tallennamme seuraavia tietoja:

 • Henkilön ja/tai yrityksen nimi
 • Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • Y-tunnus
 • Ajoneuvon rekisterinumero
 • Laskutustiedot sekä verkkolaskutustiedot ja tilinumero
 • Toimitustiedot
 • Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin liittyvät tiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme asiakkaidemme tietoja asiakkuuden avauksen yhteydessä, asiakassuhteen perustamiseksi ja ylläpitämiseksi. Käsittelemme tietoja tuotteiden tilauksissa sekä osto- ja myyntitilanteissa ja tuotteiden toimituksissa. Käsittely on tarpeen meidän ja asiakkaamme välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

Käsittelemme tietoja myös asiakaskantamme hallinnoimiseksi, saatavien valvomiseksi, valikoimamme kehittämiseksi ja palveluidemme markkinoimiseksi nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja asiakaspalvelutoimenpiteiden yhteydessä esimerkiksi, kun vastaamme asiakaspalautteisiin. Asiakasyritysten yhteyshenkilön tietoja käsittelemme asiakasyrityksen ja Hyvämaa Oy:n välisen asiakassuhteen ylläpitämiseksi, hoitamiseksi ja kehittämiseksi. Käsittely on tarpeen oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi.

Sähköisen suoramarkkinoinnin osalta rekisteröity on antanut suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, viesteistä, puhelimitse, sopimuksista ja mm www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä sekä muista tilanteistä, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tämän lisäksi asiakastietoja voidaan kerätä julkisesti saatavilla olevista rekistereistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille pois lukien sivustollemme asennettuun Google Analytics -kävijäseurantaan liittyvät tiedot »). Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Oikeutesi peruuttaa suostumus

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Pyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Hyvämaa Oy rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Pyrimme käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaamme valitsemiemme palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu

 • voiteluainejakelijat
 • logistiikka- ja kuljetuspalveluiden tuottajat
 • varaosajakelijat
 • tietotekniikkapalveluiden tuottajat

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.